วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยอำเภอบ้านโคก อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด และเขื่อนสิริกิติ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เบยจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐของแต่ละหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้อำเภอบ้านโคก ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์