ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. วันที่ 26 เมษายน 2565 ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ ร่วมกับส่วนราชการพัฒนาบริเวณศาลปู่ตาพญาปาด บ้านสองคอน ม.3 ต.สองคอน
 3. วันที่ 11 เมษายน 2565 ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หน่วยบริการโพธิ์ชัย ตลาดสดฟากท่า ม.1 ต.ฟากท่า
 4. วันที่ 11 เมษายน 2565 ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบป้ายรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
 5. วันที่ 8 เมษายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี  ณ วัดห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 6. วันที่ 1 เมษายน 2565 พิธีมอบวุฒิบัตรและร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 7. วันที่ 31 มีนาคม 2565 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกนอกสถานพยาบาล ตามนโยบายรัฐบาล ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดโพนดู่ บ้านโพนดู่ ม.2 ต.สองคอน อ.ฟากท่า
 8. วันที่ 31 มีนาคม 2565 ร่วมงานบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปียชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยไข่เขียด ม.7 อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 9. วันที่ 30 มีนาคม 2565  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม ทำความสะอาดตลาดชุมชนบริเวณตลาดสดฟากท่า หมู่ที่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
 10. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือระงับไฟไหม้บ่อขยะ หมู่ 2 บ้านโพนดู่ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 11. วันที่ 25 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 12. วันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 13. วันที่ 22 มีนาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Onsite. และ Online เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (สพด.4D) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.สาธารณสุขอำเภอฟากท่า
 14. วันที่ 20 มีนาคม 2565 ร่วมงานฌาปนกิจ นายเพียร พันแพง ณ เมรุบ้านหนองหัวนา ม.8 ต.สองคอน
 15. วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชริต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบของใช้อุปโภคบริโภค เเละให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื่นที่ตำบลสองคอน
 16. วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่ง ในพื้นที่บ้านเฉลิมราชย์ หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน
 17. วันที่ 18 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่กักตัวในบ้านพักของตนเองในเขตพื้นที่ตำบลสองคอน
 18. วันที่ 16 มีนาคม 2565 ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสองคอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลสองคอน
 19. วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หมวดทางหลวงน้ำปาด ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นทางม้าลายบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของจังหวัด