ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

– สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

เลขที่ 32 หมู่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53160

– เบอร์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

โทรศัพท์ 0-5581-1066
นายก อบต. 0-5581-1066
ปลัด อบต. 0-5581-1066
สำนักปลัด อบต. 0-5581-1066
ส่วนการคลัง 0-5581-1066
ส่วนโยธา 0-5581-1066
โทรสาร 0-5581-1067
อีเมล์ admin@songkhon.go.th , songkhon@hotmail.com , Songkhon_Faktha@hotmail.com