ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2561ไปรับแบบพิมพ์ และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น