ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้โดยการส่งผ่านระบบ อีเมล์, เว็บบอร์ด หรือผ่านระบบแบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ของทางเว็บไซต์ได้ โดยทาง อบต. จะนำเรื่องราว และข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึง อบต. ได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึง อบต. โดยการส่ง อีเมล์ หรือใช้แบบฟอร์มของเว็บไซต์ด้านล่าง) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บบอร์ดได้อีกด้วย

ท่านสามารถเลือกการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 3 วิธี คือ

  1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึง อบต. ได้ผ่านทางอีเมล์  admin@songkhon.go.th
  2. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึง อบต. ได้โดยการส่งข้อความผ่านทางระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
    คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด
  3. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึง อบต. ได้โดยการส่งข้อความผ่านทางแบบฟอร์มของเว็บไซต์
    (กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านต้องการด้านล่างให้ครบสมบูรณ์)