วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุราธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว