วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ร่วมงานของดีอำเภอฟากท่า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฟากท่า

อำเภอฟากท่า ได้กำหนดจัดงานของดีอำเภอฟากท่า ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฟากท่า เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงการส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอฟากท่า ตลอดจนเป้นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประเพณี และการท่องเที่ยวอำเภอฟากท่า